۲۹ تیر: برنامه ارائه در کنفرانس الکترونیکی

Panel 1: Innovation and Information Technology

Researchers Title
۱ Alexander Osei-Owusu and Anders Henten The development of the telecom industry in Ghana in light of the land rental system
۲ رضا سمیع زاده و سحر وطن خواه Data mining techniques for Customer Churn Prediction
۳ Samuel Agbesi Examining Voters Intention to Use E-Voting System within the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology and Trust Theory Framework: A Case of Ghana
۴ سیده میترا فیض مدیریت دانش و فناوری اطلاعات در سازمان ها
۵ Zahra bahrami  , Nasim Ghanbar Tehrani  , Mohammad Ali Sobhanallahi  , Mahmood Beiranvand Scenario Planning of Internet Banking using a System Dynamics
Simulation
۶ Amir Mohtarami An Institutional Analysis of Information
Technology Diffusion in Iran
۷ محمد مهدی ارشادی، احمد شفائی زاده بررسی چگونگی رشد سیستم سلامت ترکیه و نحوه­ی پیاده­سازی آن در ایران
۸ ملیحه نازی Developing Knowledge-Standards Created by Academic Research and Development
۹ Abbas Hadavinia and Seyed Jamaloddin Hosseini مدل ارزیابی نوآوری ملی در ایران براساس کارت امتیاز متوازن
۱۰ Latif Samadi Dual role of innovation and technology in the progress of the industrial and nonindustrial societies
۱۱ ناصر سیف الهی مدیریت پویایی های نوآوری و فرایندهای دانش
۱۲ سمیه قدرت و لیلا اکبری تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر توسعه عملکرد نوآورانه سازمانهای دولتی
۱۳ سید مسعود قریشی و حسن مهدوی بالاجاده تحلیل کارآمدی فعالیتهای مرتبط با مدیریت پژوهش و فناوری در حوزه ارتباط صنعت و دانشگاه­های کشور و ارائه راهکار جهت بهبود حوزه ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران

Panel 2: Entrepreneurship, Marketing and Media Management

Researchers Title
۱ Amir Emami Innovation Degree and Expertise, Are they Impetus or Hindrance for Shaping Value Creation Intention? A Comparison Study between Experienced and Naïve Entrepreneurs at Pre-founding Stage
۲ Pejman Ebrahimi, Seyed Mozaffar Mirbargkar Green Innovation and SMEs Development: The Role of Green Entrepreneurship in SMEs Development in the Market Turbulence Conditions
۳ علی رضا معینی، مصطفی جعفری، امین طیبی مدل مفهومی عوامل موثر موفقیت بر کسب و کارهای کوچک و متوسط  در بازارهای بین الملل
۴ علی رضا معینی، امین طیبی شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر موفقیت بر کسب و کارهای کوچک و متوسط  در بازارهای بین الملل با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی(مطالعه موردی صنایع غذایی)
۵ H.H.Lavasani , Omid Reza Baghchesaraei Innovation, Creativity and Entrepreneurship in Structural Engineering Subtitle
۶ Seyed Mozaffar Mirbargkar, Pejman Ebrahimi The Impact of the Trading House Capabilities on their Performance with respect to the Role of the Level of Contact with Customer
۷ Jahanyan , Saeed and Alviri , Fatemeh The effect of customer innovation and content attractiveness on mobile advertisement acceptance
Among the users of mobile phones in Qazvin city, Iran
۸ نگار تنکابنی فقیه نصیری،  سارا فوقانی عوامل موثر بر رضایت و  وفاداری مشتریان در صنعت محصولات آرایشی بهداشتی تولیدات داخل در شهر تهران
۹ Peyman Kavakeb, Seyed Mohamad Hashemi Nejad, Seyed Babak Ebrahimi The Effect of Perceived Value on Loyalty and Trust in the Web Service Industry (Case Study: Digikala.com)
۱۰ آرمان بهاری، بهنوش مودی بررسی تنگناها در تبلیغات اینترنتی
۱۱ Seyyed Sajjad Mohtasham, Sedigheh Kobra Sarollahi, Delara Hamirazavi The Effective Factors of customer loyalty and its effect on WOM (Word of Mouth) in Rasht Travel Agencies
۱۲ آرمان بهاری، بهنوش مودی برند تجاری و تاثیر آن در افزایش اعتبار شرکت های تجاری
۱۳ Roshandel Arbatani, Taher & Labafi, Somayeh Why Hiding Knowledge in knowledge-based organizations? (Case study: organizations in Iran)
۱۴ سیاوش صلواتیان، حامد  منصوری، عبدالله بیچرانلو الگوی مفهومی مدیریت خلاقیت و نوآوری در تولید محتوای تلویزیونی برای سازمان صداوسیما
۱۵ saffari, Fariborz Restrictions and Legal challenges for Foreign investment in the media market in Iran
۱۶ Seyed Jamaloddin Hosseini and Abbas Hadavinia نقش رسانه‌های نوین در سیاست گذاری نوآوری در ایران

Panel 3: Engineering and Applied Sciences

Researchers Title
۱ Zahra arabsorkhi, Mohammadreza asghari oskoei Modeling and Predicting Chaotic Time series using Phase Space Rreconstruction and MIMO Anfis
۲ Solimanieyvari, Ali & Khanebabaei, Moslem Design and Simulation of Low Drop-out Voltage Regulator with High PSRR by using Sub-1 Voltage Reference
۳ Ahmad Reza, Jafarian-Moghaddam,Hamid Reza, Jafarian-Moghaddam, Mahdi, Hajimoradi PVM as the First Iranian Successful Pattern and Experience in the Implementation of Virtualization Technology
۴ Z. Lashkaripour Security Implications and Requirements
Cloud Environment
۵ Reza Rouhani and Mohammad Mohammadiun Design of Axial Compressor Based on Experimental Models in Intermediate Radius
۶ Parei, Azamolsadat and Hamidi, Hojjatollah The Importance of One’s Speech Recognition in Electronic Services
۷ اعظم السادات پرئی  و حجت الله حمیدی کاربرد متن‌کاوی در استخراج اطلاعات با رویکرد حفاظت از مالکیت فکری و معنوی
۸ سعید سرابی تبریزی Investigation of shielding gas composition on formation of porosity in flux core arc welding of A516 Gr70
۹ Arjang moradi gahart & Ahmad salemnia & Mehdi pourgholi Control stator power Output based on wind turbine by controlling both blades angle turbine and direct control is optimized using fuzzy controller
۱۰ محسن عابدینی وایرج فرجی ذکریا هجرتی تنظیم زاویه پرههای توربین بادی به منظورحداکثر کردن توان خروجی با استفاده از الگوریتم GSO
۱۱ لیلی ایرانپور اصول مورد استفاده در ساختمان های کربن
۱۲ سحر معرفی نژاد & علی محمد کیمیاگری & کیوان محمودی‌آذر ارزیابی عوامل موثر بر انرژی باد در شهر شاهرود
۱۳ سحرچای فروش، حامد طباطبایی نقش ریاضیات در درمان سلول های سرطانی
۱۴ محمد حاجیان، حامد دونده، دکتر جعفر عبادی بهینه سازی شبکه های توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک
۱۵ Arezoo Kazemi,  Ali Maleki A Remote Exercise Training, Monitoring and Assessment based on Virtual Reality Environment and Depth Sensor
۱۶ Dastgheib, Seyedeh Razieh & Mansouri Kermanshahi, Razieh Analyzing of laboratory services for transplant patients in Motahari Clinic of Shiraz Using the Queuing Theory

Panel 4: Economics and Finance

Researchers Title
۱ Rebecca Agyemang Nyarko and Alfred Barima Effects of Exchange Rate Volatility on Stock Market Returns: A Test of the Arbitrage Pricing Theory (APT)
۲ روزبه پورشمسیان ,محمد علی کیمیاگری و کیوان محمودی آذر بررسی میزان تاثیر عوامل بر شاخص درآمد سرانه
۳ Maryam Nezhad Afrasiabi, Alireza Dianati Development of capital assets pricing model based on the model of Fama and French
۴ Mohammad Ghasemi Gorji ارزیابی اثرات نوسان قیمت بر عملکرد شرکت های حوزه نفت و گاز
۵ سبحان صانعی، آرمان بهاری حسابداری محیط زیست
۶ عماد فروغی، آرمان بهاری تاثیر عوامل محیطی بر فرآیند اصلاحات حسابداری دولتی
۷ احسان علیدوستی، آرمان بهاری جایگاه فناوری اطلاعات در عملیات حسابداری
۸ سید بابک ابراهیمی، فاطمه اوغالی و مریم نژاد افراسیابی Development and Investigation of the factors influencing on the occurrence of price bubbles in Tehran Stock Exchange
۹ Fozieh Jeyhoon Tabar and Yaser Sistani Badooei The effect of national income on government’s expenditures in the context of the median voter model in Iran
۱۰ وحید برادران و شیما محمد حسنی کاربرد داده کاوی در تشخیص اظهارنامه های مالیاتی غیرواقعی
۱۱ مریم نژادافراسیابی و علیرضا دیانتی توسعه مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای با تکیه بر مدل فاما و فرنچ
۱۲ Zeinab Azami and Nasrin Yousefzadeh and Mina Abousaeidi Investigating the Relationship between Corporate Governance Characteristics and Financing Decisions
۱۳ Zeinab Azami, Tabandeh Salehi the Relationship between Audit Report Delay and Investment Opportunities
۱۴ Behnam Karamshahi, Zeinab Azami, Tabandeh Salehi The Relationship between the Power of Competition in Markets and Tax Avoidance: Evidences from Tehran Stock Exchange
۱۵ Fozieh Jeyhoon Tabar, Zahra Najafi and Yaser Badooei Investigating the impact of educational expenditures of government on economic growth of Iran
۱۶ رضا قلیچ خانی، مسعود باباخانی، سید بابک ابراهیمی بررسی و ارزیابی صرفه جویی و اثربخشی اقتصادی طرح دورکاری ایران
۱۷ حمیدرضا جابری و آرمان بهاری بررسی تاثیر قابلیت پردازش سیستم های اطلاعاتی حسابداری با عملکرد سازمانی در آموزش و پرورش زاهدان

Panel 5: Environment and Urban Planning

Researchers Title
۱ پریسا فتحی هولاسو، محمد رضا رضایی، حسام احمدی بیرگانی بررسی کیفیت بهداشتی هوای شهر ارومیه بر اساس شاخص AQIطی سال های ۹۲و ۹۴
۲ مریم اردستانی ، سعیدخاقانی و حمیدرضا شعاعی طراحی موزه مدولباس با توجه به شیوه های صرفه جویی انرژی
۳ Seyyed Amir Abbas Ehterami The Role of Technology in the United Nation Convention on Climate Change
۴ محمد لواجو و سیدموسی پور موسوی بررسی تطبیقی سرانه های اجتماعی و فرهنگی با استانداردهای فضایی
۵ علی اقبال فرد ، اسدالله کاظمی بهینه سازی استراتژی مدیریت انرژی در خودروی هیبریدی
پیل سوختی، باتری و ابرخازن
۶ محمد عباس بیک نوه سی آینده پژوهی شهرهای آینده: مفاهیم جدید در برنامه ریزی شهری

مشترک اخبار شوید

ایمیل خود را وارد کنید تا اخبار کنفرانس برای شما ارسال شود. بدیهی است که از ایمیل شما هیچ استفاده تبلیغاتی خارج از کنفرانس نخواهد شد و هر زمان که مایل باشید می‌توانید اشتراک خود را لغو کنید.

تاریخهای مهم

28 اسفند 1395: انتشار شماره های ویژه کنفرانس در ژورنالهای همکار
14 مرداد 1395: آخرین فرصت ارسال مقاله نهایی و تکمیل ثبت نام
31 مرداد 1395: اعلام داوری نهایی
31 شهریور 1395: آخرین فرصت اصلاحات مقالات کنفرانس

ارتباط با ما

دبیرخانه شماره ۱:
تهران، میدان توحید، خیابان پرچم، پلاک ۶، واحد ۳. تلفن: 66968313

دبیرخانه شماره ۲:
تهران خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از چهارراه ولیعصر(عج)، نبش خیابان شهید بالاور، شماره ۴۶۷ (ساختمان معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی امیر کبیر)، طبقه چهارم، مرکز تحقیقات مهندسی صنایع و بهره وری دانشگاه صنعتی امیر کبیر. تلفن: ۶۶۴۹۵۴۱۹

تلفن پشتیبانی: 09212476167 (از ساعت 9 صبح تا 12 شب)

ایمیل: info@icrit.ir

ایمیل دوم: icrit2016@gmail.com

Telegram email2